Tasha Malek, Alina Tsoy

für Vogue Portugal

Tasha Malek Alina Tsoy

für
Vogue Portugal
Fotos: Debora Spanhol | Styling: Tamara Svenjac | Make-Up:Theo Schnürer